02 julian apostata a chram skazy

2.1 Julián svedkom masakry svojich príbuzných
2.2 Julián znenávidel kresťanstvo kvôli bratrancovi
2.3 Julián slúži dvom pánom
2.4 Platónovo učenie zažíva ťažké časy

2.5 Rozpad platonizmu infikuje judaizmus
2.6 Julián je príšerou v srdci Rímskej ríše
2.7 Julián zostupuje do podzemnej svätyne
2.8 Julián sa stáva cézarom
2.9 Julián berie na seba vlastnosti „bohov“
2.10 Julián pochoduje proti Konštantínovi
2.11 Julián na tróne už ako otvorený pohan
2.12 Sloboda svedomia ako nástroj na rozvrátenie jednoty
2.13 Kulturkampf proti kresťanom prostredníctvom školskej reformy
2.14 Politický mesianizmuz ožíva uprostred ríše
2.15 Judaizmus ako bič na kresťanstvo
2.16 Spor kresťanov a židov o patrimónium
2.17 Politický mesianizmus ako výraz telesného žida
2.18 Sv. Justín Mučeník v dialógu s rabínom Tryfónom
2.19 Židia pomáhajú upáliť sv. Polykarpa
2.20 Origenes usvedčuje židov z prenasledovania
2.21 Zločinec Barabáš vládne nad srdcami židov
2.22 Jeruzalem bol zničený za trest
2.23 Kresťania sú novým Izraelom
2.24 Sv. Irenej o odňatí viníc Pánových židom
2.25 Sv. Hipolyt o kráľovstve Antikrista
2.26 Pohan Julián využíva židov proti kresťanom
2.27 Julián zapriaha židov do obnovy Chrámu
2.28 Sv. Ján Zlatoústy usvedčuje židov z kolaborácie s pohanmi
2.29 Židia obnovujú Chrám s pohanmi
2.30 Obnovu Chrámu prekazí pohroma
2.31 Hľadá sa vinník neúspešnej obnovy Chrámu
2.32 Úbohý Galilejský zvíťazil
2.33 Čo Boh zničil, žiadna moc neobnoví
2.34 Kresťanstvo sa stáva štátnym náboženstvom
2.35 Sv. Ján Zlatoústy bojuje proti židovčiacim kresťanom
2.36 Odmietanie Krista je pravou príčinou pogromov na židov
2.37 Medzi židovčiacich patria najmä ženy a otroci
2.38 Odstránenie nevraživosti je možné konverziou židov
2.39 Sv. Ján Zlatoústy nenávidí synagógu a judaizmus
2.40 Žiaden žid neuctieva Boha
2.41 V synagóge prebývajú zlí a nečistí duchovia
2.42 Neoslavujme našich nepriateľov a neškoďme sami sebe
2.43 Tradičné učenie Cirkvi o vzťahu k židom
2.44 Cirkev zakazuje židom kresťanských otrokov
2.45 Pápež Gregor Veľký zakladateľom cirkevnej praxe vo vzťahu k židom
2.46 Židia kodifikujú Babylonský Talmud
2.47 Talmud ako nástroj vládnutia