miniatura musite sa postavit zidovskej tyranii

Igor Cagáň

Igor Cagáň

Dr. Jones, ako autor ohromného množstva článkov a mnohých rozsiahlych kníh, vrátane knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách, cítite sa ako zločinec?
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Či sa cítim ako zločinec? Problém je v tom, že Slovensko si nedávno osvojilo medzinárodne zaužívané vnímanie antisemitizmu. (Kniha) Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách nemá nič spoločné s antisemitizmom, jasné?

Antisemitizmus je termín, ktorý bol razený Wilhelmom Marrom v 1870-tom roku. Bol to jeho pokus, ako sa vyrovnať so židovskou podvratnou činnosťou v Nemecku, bez osvojenia si náboženského pojmoslovia. (Kniha) Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách nemá nič dočinenia s rasovým ponímaním Žida. Také ponímanie bolo až Marrovým vynálezom, a ako také je tým, čo antisemitizmus pomenúva.

Čo (antisemitizmus) v skratke predpokladá, je, že Židia majú biologické predpoklady na páchanie zla. Že ich DNA, že ich správanie je funkciou ich DNA. A to je v úplnom protiklade so všetkým, čo som napísal v (knihe) Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. (Kniha) Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách je o teologickom základe židovskej identity, ktorá je postavená na odmietnutí Krista a na odmietnutí Loga.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  V poriadku, ďakujem, už rozumiem. Pretože k tejto definícii sa môžeme vrátiť neskôr. Ale v poriadku, povedali ste, o čom je Vaša kniha. Iná otázka je, v koľkých krajinách bola táto kniha doteraz vydaná, a boli ste niekedy postihovaný za napísanie tejto knihy?
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Nie.
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Nie, v poriadku. Ale aby to odznelo pre našich poslucháčov, koncom minulého roka prevzala NR SR definíciu antisemitizmu, a vyzvala Generálnu prokuratúru, aby tá pripravila niečo ako zákon proti antisemitizmu, na základe ktorého by mohlo dôjsť k prenasledovaniu občanov podľa tejto definície.
   

Zvi Aviner Vapni

Zvi Aviner Vapni

 

Prejav odznel na zasadaní Ústavno-právneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 10. 2018 v Bratislave.

Ďakujem veľmi pekne! Dobré ráno všetkým. V prvom rade by som sa chcel poďakovať predsedovi Dankovi, za predostrenie a pretláčanie myšlienky osvojenia si tejto veľmi dôležitej definície. Z dôvodu, ktorý ešte rozvediem, myslím si, že toto je veľmi dôležitý krok pre tento parlament a pre Slovensko vo všeobecnosti. Taktiež ďakujem výboru za to, že mi dovolil tu byť dnes s Vami.

Vyjadrím teraz názor štátu Izrael na túto vec. Ale zároveň chcem objasniť, že že táto vec nie je izraelskou vecou. Organizácia, ktorá vytvorila definíciu, o ktorej tu dnes budete diskutovať, nie je izraelskou organizáciou a bola vytvorená švédskym premiérom v roku 1998 – IHRA. Táto vec nie je vecou Izraelu, pretože nenávisť a poburovanie sú medzinárodným problémom, ktorým by sme mali byť znepokojení všetci.

Ako vieme, antisemitizmus narastá a s ním vo všeobecnosti i navádzanie na nenávistné prejavy voči rôznym menšinám. Je to skutočnosťou v celej Európe a ako poznamenal už skôr predseda (Danko) je to, nanešťastie, skutočnosťou aj na Slovensku. O tom, čo bolo považované za zakázané povedzme, iba pred 10 alebo 15 rokmi je znenazdajky možné hovoriť a robiť vyhlásenia.

Táto definícia je teraz nástrojom. Zameraným na to, aby bolo omnoho jednoduchšie definovať odhaliť a predviesť pred súd ľudí, ktorí sú antisemitmi. Napriek tomu, že nie je právne záväzná môže poslúžiť na súdoch vtedy, keď vznikne pochybnosť či osoba stojaca pred súdom je antisemitom. Ako chcete postihovať respektíve trestať antisemitov ak nemáte jasnú definíciu toho, čo to znamená.

Je pre mňa tiež dôležité, aby som povedal, že táto krátka definícia obsahuje tiež skupinu príkladov, ktoré sú z môjho pohľadu nedeliteľnou súčasťou tejto definície a mali by ste si ich osvojiť spolu s ňou. Povzbudzujem Vás, aby ste tak urobili. Pán predseda spomínal veľmi významný zoznam krajín a organizácií, ktoré si už túto definíciu osvojili teda Slovensko nebude prvé a vlastne sa tak pripájate ku veľmi dobrej skupine krajín, ktoré si už osvojili túto tak veľmi dôležitú definíciu.

Chcem dodať, že možno mi ujde čo sa tu bude hovoriť, kvôli mojej neznalosti slovenčiny ale chcem dodať niečo, čo odznelo nedávno z úst generálneho tajomníka OSN na túto tému. Povedal, že takáto definícia môže poslúžiť ako základ pre presadzovanie práva ako aj pre preventívne programy. V jeho vyjadrení z 26. septembra tohto roku (2018) veľmi jasne a prepracovane pomenoval antisemitizmus a toto bola časť z jeho prejavu.

Teraz, samozrejme, musím povedať – a všetci to vieme – že Slovensko malo veľmi problematickú minulosť poćas druhej sv. vojny. Ale zároveň by som chcel poukázať na výraznú snahu, s akou sa táto krajina učí zo svojej minulosti a vyrovnáva sa s ňou pričom tomu tak nie je pri iných krajinách v Európe pre ktoré je problematické poučiť sa z vlastnej minulosti. Každým rokom mám tú česť podieľať sa 9-teho septembra na udalosti, ktorá nám pripomína čo sa tu stalo so židovskou komunitou počas holokaustu. Je to zlomový a dôležitý deň ktorého pripomínanie bolo iniciované zo Slovenska. Niekoľko ráz do roka navštevvujem múzeum v Seredi ktoré je taktiež veľkou zásluhou slovenskej iniciatívy za pripomínanie si minulosti a učenie sa z nej. Tiež viem, koľko úsilia vynakladáte v ďalšom vzdelávaní pretože najdôležitejším publikom pre tento odkaz je mladá generácia. Tá sa musí učiť o minulosti, o tom, ako to bolo, aby ju nezopakovali.

Pre všetky tieto dôvody si myslím, že Slovensko by sa mali pripojiť k významnému klubu krajín, ktoré si už osvojili túto definíciu. To Vám prinesie nástroj, ktorý potrebujete, aby ste na každodennej báze mohli bojovať s týmto príšerným javom.

   

Rastislav Schlosár

Rastislav Schlosár

 

Prejav odznel na zasadaní Ústavno-právneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 10. 2018 v Bratislave.

Moja prvá otátka je: Keď ideme definovať antisemitizmus nebolo by logické ako prvý definovať antislovakizmus, alebo nazvime to antihungarizmus či antikresťanstvo, lebo ak si pozrieme oficiálnu štatistiku z posledného sčítania ľudu tak príslušníkov slovenskej národnosti je na Slovensku cirka 4,6 mil., príslušníkov najväčšej národnostnej menšiny na Slovensku je pol milióna, ale oficiálne sa k židovskej národnosti, v prospech ktorej sa prijíma definícia, hlási 218 oproti pol milióna Maďarov a 4,6 milióna Slovákov, ktorí sú štátotvorný národ.

Pokiaľ ide o židov ako náboženskú skupinu, tu by som to opäť porovnal: Kresťanov je na Slovensku 4,5 milióna a vyznavačov judaizmu len 2310.

A preto sa mi zdá logické, chrániť pred nenávisťou a nenávistnými prejavmi štátotvorný národ a alebo najväčšiu menšinu, ktorou je tá maďarská, a veriacich najrozšírenejšieho náboženstva na Slovensku.

   

medailon vapni

Zvi Aviner Vapni

 

Prejav odznel na zasadaní Ústavno-právneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 10. 2018 v Bratislave.

Ale ak dobre rozumiem tomu, čo tu bolo povedané, a síce, že dnes je tu len pár tisíc židov žijúcich na Slovensku... asi by mal niekto predrečníkovi pripomenúť, prečo zostalo na Slovensku už len pár tisíc Židov a prečo sa musíme ubezpečiť, že podobný jav, v dôsledku ktorého komunita takmer stotisícová sa zmenší na dvojtisícovú sa už nebude opakovať.

Dovoľte ešte jednu poznámku. Dnes tu rozprávame o starom druhu antisemitizmu a o novom druhu antisemitizmu.

Starý druh všetci poznáme a vieme, o čom je.

Nový druh hovorí, že Židia nemajú žiadne právo na svoj vlastný štát. Že existencia štátu Izrael je nelegitímna. To je v podstate ako vziať starý antisemitizmus a obliecť ho do nových šiat a namiesto napádania konkrétnych Židov ste teraz proti existencii židovského štátu.

Nejde o kritiku a keď niekto chce kritizovať štát Izrael, chcem byť pri tom a reagovať na to v mene mojej vlády pričom to je vskutku legitímna diskusia.

   
Igor CagáňIgor Cagáň  

Môj právnik mi odporučil, aby som sa ako vydavateľ Vašej knihy obrátil so žiadosťou na generálneho prokurátora, čo som aj spravil s otázkou, či vydanie Židovského revolučného ducha môže byť dnes na Slovensku považované za trestný čin. Teda som im poslal preklad Vašej knihy a teraz čakám na odpoveď.

Dôležitá vec, ktorú ešte potrebuje vedieť je, že na Slovensku boli ustanovené špeciálne súdy a inštitút špeciálnych prokurátorov podobne ako v nacistickom Nemecku, pretože Hitler vedel, že nie je v jeho moci ovládať všetkých prokurátorov, pričom pracovná oblasť týchto špeciálnych prokurátorov na Slovensku je politický a náboženský extrémizmus.

Teda moja otázka je, ako hodnotíte fakt, že je možné spáchať zločin proti zákonu napísaním, editovaním či vydaním takej knihy v strednej Európe obzvlášť v katolíckom Slovensku? A ako sa pozeráte na skutočnosť, že Vaša kniha bude posudzovaná akoby nacistickou inštitúciou špeciálneho prokurátora?

   
Dr. E. Michael JonesDr. E. Michael Jones  

Problémom je uzákonenie zločinov z nenávisti, a to je to, o čom sa tu bavíme. Tento štandard znamená, že kedykoľvek ktokoľvek bude kritizovať Žida, môže byť zákonne uväznený. Aká je súčasná definícia antisemitizmu? – lebo tú pôvodnú som Vám už povedal – jeho súčasná definícia je: ak kedykoľvek niekto povie niečo, čo sa Židovi nepáči – to je dnes známe ako antisemitizmus.

V týchto prípadoch, o ktorých teraz hovoríme, však ide o katolícke ponímanie toho, kto je žid, o tradičné katolícke ponímanie židovsko-kresťanského konfliktu na počiatku kresťanskej éry. A to je rozoberané v Evanjeliu podľa sv. Jána.

Moja prvá kapitola je založená na Evanjeliu podľa sv. Jána. Teda, ak moja kniha je považovaná za antisemitskú, to znamená, že musia – aby boli konzistentní – musia proste považovať za antisemitské aj Evanjelium podľa sv. Jána.

Otázka tu teda stojí takto: Sú Slováci ochotní strpieť takýto typ židovskej tyranie? Tu sa v podstate dostávajú na kožu toho, čo je katolícka viera, ktorú väčšina Slovákov vyznáva. To je to, čo sa z toho napokon vykľulo.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Áno, preto Vás aj kontaktujem, pretože tiež Konferencia biskupov Slovenska o tomto mlčí. A z toho ešte budú veľké problémy. Napríklad teraz sa blíži Veľká noc. A vo veľkonočnom čase budú v každom kostole na Slovensku čítané kapitoly z Jána. A čo sa akože stane? – takisto si kladiem túto otázku... či tu bude špeciálne komando vstupovať do kostolov a zatýkať ľudí len preto, že čítali Evanjelium.
   

medailon sv janSv. Ján

 

Nasleduje text pašií, ktoré sú čítané na Veľký Piatok v každom katolíckom kostole na Slovensku. Ide o tzv. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Jána.

Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Vráťme sa ale späť k pôvodnému textu definície, ktorú sme si osvojili v minulom roku. Počuli ste niekedy o Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu založenej v Nemecku?
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Nie.
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

 

Fajn, lebo toto je tá aliancia, tá organizácia, ktorá sa rozhodla zaviesť nasledovnú právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu. Antisemitizmus, ktorý sme teraz začlenili do našej legislatívy, znie teda takto:

„Antisemitizmus je také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom. Rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam.“

   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Veď ale tento zákon je založený na vnímaní Židov. Ako môžete mať zákon založený na niekoho vnímaní? To je nemožné! Zákon musí byť založený na objektívnych skutočnostiach.

Vráťme sa k objektívnym faktom v mojej knihe. Moja kniha je založená na Evanjeliu sv. Jána. Je založená na kresťansko-katolíckom vnímaní Židov a konflikte medzi Židmi a kresťanmi, ktorý začal pri päte kríža a pokračuje dodnes.

Sväté Písmo obsahuje pasáže ako napríklad tú, kde Kristus vraví Židom: „Vaším otcom je diabol.“ Keď som viedol tento výklad v Prahe židovské noviny o týždeň neskôr písali: „Jones tvrdí, že Židia sú deťmi diabla.“ Ale Jones to nepovedal. Ježiš Kristus to povedal. Jones cituje Ježiša Krista. Je nezákonné citovať Ježiša Krista v Prahe či teraz na Slovensku?

Ďalší príklad. Sv. Pavol, prvý list Solúnčanom, druhá kapitola. Píše sa tam, že Židia sú tí, ktorí zabili Krista a že sú nepriateľmi celého ľudského pokolenia. Cítia sa tým Židia dotknutí? Oh, ale veď jasné, že áno! Vždy sa tým cítili byť dotknutí. A práve preto bojovali s katolíckou Cirkvou celých 2000 rokov. A čo s tým máme ako teraz spraviť?

O čom tu teraz hovoríte,je prenasledovanie slovenského ľudu. Pretože väčšina slovenského ľudu je katolícka a musí zastávať dortínu Ježiša Krista. Sú nasledovníkmi Ježiša Krista, a preto musia hlásať toto Evanjelium, či už sa to Židom páči alebo nie.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

 

Áno, to máte úplnú pravdu, lebo definícia obsahuje tiež príklad. Prečítajme si teda jeden alebo dva body o tom, čo nás robí antisemitmi podľa tejto definície:

Používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým antisemitizmom, ako napr. tvrdenia, že Židia zabili Ježiša alebo že robia rituálne popravy, na charakterizovanie Izraela alebo Izraelčanov.

Počujete to?

   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Dovoľte, aby som Vám dal ďalší príklad. Skutky Apoštolov. Sv. Peter ide do Jeruzalema. Je to v čase po Turícach. A hovorí Židom: To Vy ste zabili Krista.

A čo sa teraz od nás očakáva? Máme vari zaprieť Evanjelium? Nesmieme zaprieť Evanjelium, pretože od týchto katolíkov, od nás sa očaká voliť smrť pred zapretím Evanjelia. Ak ma staviate do takejto pozície budem si musieť vybrať smrť pred zapretím Evanjelia. A slovenský ľud musí urobiť presne to isté. Takže, čo potom spravíte? Popravíte slovenský ľud? Celý?

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

 

Bude to ako nové prenasledovanie. Mali sme to v minulosti za komunistov, a teraz to prichádza z Bruselu. Je to Európskou úniou... Veď sa to nedeje len na Slovensku, bolo to zavedené tiež v Anglicku, Rakúsku... Škótsku, Rumunsku, Nemecku, Lotyšsku, Moldavsku, Maďarsku, Francúzsku... Je to proste neuveriteľné, lebo sme kresťanské krajiny, obzvlášť tu v Európe. Teraz je otázkou: – ako ste to sami načrtli – čo sa teraz bude diať? Budú znovu zatvárať kostoly? Budú prepisovať Evanjelium? Alebo čo sa bude diať?

Nerozumiem tomu.

Prečítajme si ešte jeden bod o tom, čo z Vás robí antisemitu.

Vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektívu, akými sú napríklad – najmä, ale nie výlučne mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch kontrolujúcich médiá, ekonomiku, vládu alebo ďalšie spoločenské inštitúcie;

   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Neal Gabler je Žid. Napísal knihu Ako Židia vynašli Hollywood. Hodíte ho do basy pre zločin z nenávisti?

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Je to možné.
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Je tu ale ďalší príklad. Stále tvrdím, že Židia sú za manželstvami homosexuálov. Je to nenávistné alebo nie? Veď si môžete pozrieť magazín Cyclones, čo je židovský magazín, a Ammy Deanová v ňom hovorí presne to isté. Takže? Čo spravíte? Hodíte Ammy Deanovú do basy? Pretože povedala, že Židia sú za manželstvami homosexuálov?

Nie je nič zavádzajúce na ničom, čo som napísal v tej knihe. Dobre? Všetko, čo tam tvrdím, je pravda a poväčšine všetky moje zdroje sú židovské zdroje ako Heinrich Graetz, ktorý je otcom židovskej historiografie. Heinrich Graetz povedal, že poľskí Židia boli skazení čítaním Talmudu. Je to dnes zločin z nenávisti? ...citovať Heinricha Graetza – je to zločin z nenávisti? Ale veď to je absurdné! To je absurdné!

Pointa je v tom, že slovenskí katolíci sa musia tejto tyranii postaviť. Lebo ak tak neurobíte, zavrú vám kostoly. Zatvoria vám vaše kostoly. Už ich nič nezastaví. Pretože si myslia – Slovensko – čo je Slovensko? Čo sú zač títo ľudia? Sú to niktoši. Môžeme sa po nich voziť.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Máte pravdu, áno. To sa práve deje, lebo mali sme tu predsedu Židovského múzea. A boli tu aktivisti rozprávajúci o potratoch. A tiež obrázky z holokaustu, spolu s obrázkami z potratov, zachytávajúcimi, čo sa počas potratov deje. Pričom to aktivisti prirovnávali. Na čo predseda Židovského múzea povedal, že niečo také, je zločin z nenávisti! Nemôžete povedať, že zabíjanie malých, nenarodených ľudí je podobné holokaustu. Nemôžete také veci tvrdiť na Slovensku.
   

 Pavol Mešťan

Pavol Mešťan

 

Úryvok z reportáže Televíznych novín TV Markíza zo dňa 24.06.2008.

Hovoriť, že sa to (potraty) zaraďujú medzi najväčšie genocídy dvadsiateho storočia, kde za tú najväčšiu genocídu považujeme holokaust, tak z môjho hľadiska to je popieranie holokaustu.
   

 Jana Ray-Tutková

Jana Ray-Tutková

 

Úryvok z reportáže Televíznych novín TV Markíza zo dňa 24.06.2008.

Odmietame tolerovať holokaust 40-tich nenarodených slovenských detí denne, pričom druhou obeťou potratu je žena.
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Kto dal Židom právo hovoriť nám, čo môžeme povedať? Kto im dal to právo?
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  To je dobrá otázka. Myslím si, že politici na Slovensku, pretože predtým, než sme si osvojili onú definíciu, náš, niečo ako predseda kongresu, odišiel na návštevu do Izraela.
   

kpt. JUDr. Andrej Danko, predseda NR SR

kpt. Andrej Danko

 

Z reportáže na TV NR SR s názvom „Šialenci, ktorí v pléne parlamentu popierajú holokaust, musia skončiť“ z 3. 7. 2018.

Cítime to všetci, a myslím si, že práve na pôde Knesetu je treba jasne povedať, že máme problém s politickou stranou ĽSNS a tu chcem na tomto mieste apelovať aj na slovenské média, aby si práve všímali tieto prejavy intolerancie a antisemitizmu pretože tieto ovplyvňujú našu mládež. Je naozaj na zamyslenie, kam sa dostala slovenská politika v tejto oblasti. A ja som tu na pôde Knesetu sľúbil, že urobím všetko preto, aby sme legislatívne postúpili v oblasti definície antisemitizmu, aby sme zlepšili trestný zákon, trestný poriadok, tak, aby sme s týmito šialencami, ktorí dnes v pléne národnej rady popierajú holokaust, urobili poriadok.
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Viete, čo by ste mali spraviť? Musíte sa spýtať každého politika na Slovensku: „Koho záujmy zastupujete?“ Zastupujete slovenský ľud, alebo zastupujete záujmy izraelskej lobby, alebo vplyvných Židov s peniazmi? Ako George Soros. Koho zastupujete? A potom je potrebné sa od toho odraziť, v poriadku, teraz, keď ste povedali, koho záujmy zastupujete my budeme podľa toho voliť.

Inak je to neznesiteľlná situácia, aby každý politik zastupoval záujmy židovského kapitálu a nikto nezastával ľudí, ktorí za neho hlasovali.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Sú vám známi špeciálni prokurátori v nacistickom Nemecku? Vôbec systém týchto špeciálnych prokurátorov? Viete o tom niečo?
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Nie.
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Nie, v poriadku. Nemohli kontrolovať všetkých prokurátorov, a tak si vytvorili špeciálne útvary a to sa presne deje i na Slovensku. Teda, ako to môžeme nazvať? Nie je to nič iné, ako nacistický režim, alebo ako to nazvať.
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

 

Čo by som ja urobil, len to pekne vydajte a povedzte: Prepáčte, ale zákon proti antisemitizmu sa na túto knihu nevzťahuje, pretože na tejto knihe nie je nič antisemitské. Toto nie je antisemitské.

Explicitne uvádzam v prvej kapitole myšlienku rozlišovať medzi antisemitizmom a antijudaizmom. V žiadnom prípade nemôžu bť Evanjeliá antisemitské, pretože antisemitizmus je rasový koncept. Ale oni boli všetci jednej rasy. Pravdupovediac, Evanjeliá sú antijudaistické. Samozrejme, že sú. Pretože tu hovoríme o spore medzi Židmi, ktorí Ježiša prijali a Židmi, ktorí Ho odmietli. A Ježiš Kristus tie silné slová hovorí o Židoch, ktorí Ho odmietli. Povedal: „Váš otec je diabol.“ To je v Evanjeliu podľa sv. Jána a my ako katolíci, musíme hlásať toto Evanjelium. A to je všetko.

Ak chcete s týmto začať, tak buďte pripravení uvrhnúť celú katolícku populáciu na Slovensku do väzenia pre zločiny nenávisti. Pretože, ak katolícka populácia bude spolu držať v duchu istej solidarity nebudú môcť spraviť vôbec nič. Toto sa mi prihodilo v Poľsku. Keď vyšlo poľské vydanie knihy Libido Dominandi biskupi, vydavateľ, všetci hovorili Jones je antisemita. Musíte zastaviť knižné turné. Poľskí biskupi sa za mňa postavili a nič sa nestalo. A práve preto, že sa za mňa postavili, porazili sme manželstvá homosexuálov v Poľsku. Plynie z toho ponaučenie o katolíckej solidarite. Nezavrú každého jedného katolíka na Slovensku do basy. To sa nemôže stať. To sa nestane! Otázkou je, budeme, my, katolíci držať spolu? To jediné je podstatné teraz.

   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  Ďakujem, Dr. Jones. A moja posledná otázka je: Aká je Vaša rada pre revolučného žida?
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Obrátenie sa!
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  To je výborné, áno.
   

Dr. E. Michael Jones

Dr. E. Michael Jones

  Vráťme sa k sv. Petrovi. Sv. Peter povedal Židom: „Zabili ste Krista.“ Boli to revoluční Židia, lebo zabili Krista a vzbúrili sa Logu. A preto, že im to sv. Peter povedal – píše sa: „Bolesť im prenikla srdce.“ – Nato sa Židia sv. Petra spýtali: „Čo máme robiť, aby sme boli spasení?“ A on odpovedal: „Musíte sa nechať pokrstiť.“ Také je riešenie židovského revolučného ducha. Je ním krst.
   

Igor Cagáň

Igor Cagáň

  V poriadku. Ďakujem Vám veľmi pekne, Dr. Jones.