Späť do obchodu!Späť do obchodu!

Videoanotácie

01

Na počiatku bola rasa a rasa bola u Boha a tá rasa bola Bohom?
Alebo na počiatku bol národ a národ bol u Boha a ten národ bol Bohom?
Alebo teda na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh?

Polemiku medzi týmito ideami načrtáva kniha Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga? od amerického katolíckeho spisovateľa, editora magazínu Kultúrne vojny, bývalého univerzitného profesora Michaela Jonesa. Publikácia predstavuje voľný záznam debaty medzi autorom a louisianským politikom Davidom Dukeom, významným predstaviteľom protikatolíckeho Ku Klux Klanu, notoricky známym medzi príslušníkmi nacionalistickej subkultúry po celom svete. Diskusia prebehla na istom medzinárodnom kongrese pokúšajúcom sa formulovať základné princípy generácie identity. Podstatou sporu bol práve základný atribút identity – je ním viera alebo rasa resp. národ?

Vstup do zákazníckej zóny:

Vedeli ste, že...

Konštitúcia Sacrosanctum Concilium Druhého vatikánskeho koncilu O posvätnej liturgii

Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy

Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. II. Kradmá infiltrácia

Hore