01

Na počiatku bola rasa a rasa bola u Boha a tá rasa bola Bohom?
Alebo na počiatku bol národ a národ bol u Boha a ten národ bol Bohom?
Alebo teda na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh?

Polemiku medzi týmito ideami načrtáva kniha Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga? od amerického katolíckeho spisovateľa, editora magazínu Kultúrne vojny, bývalého univerzitného profesora Michaela Jonesa. Publikácia predstavuje voľný záznam debaty medzi autorom a louisianským politikom Davidom Dukeom, významným predstaviteľom protikatolíckeho Ku Klux Klanu, notoricky známym medzi príslušníkmi nacionalistickej subkultúry po celom svete. Diskusia prebehla na istom medzinárodnom kongrese pokúšajúcom sa formulovať základné princípy generácie identity. Podstatou sporu bol práve základný atribút identity – je ním viera alebo rasa resp. národ?

Jones sa pokúšal presvedčiť Dukea, aby sa stal katolíkom, ale jeho zámer bol ďaleko širší, než obrátenie iného človeka pre Krista. Jones historickými príkladmi vývoja gréckeho, rímskeho, mexického, nemeckého a iných národov presviedča svojich oponentov, že Slovo, teda viera bola pôvodcom, matkou národov, nie ich domnelá alebo skutočná biologická príbuznosť. Idea spojila rozhádané kmene zastupujúce hmotu do jednotných celkov. Hmota predstavuje prvok rozlíšenia, idea, teda Logos prichádza, aby prestúpil túto hmotu jednotou a vdýchol jej duchovný život. Niekde táto idea potrebovala na dokončenie procesu etnogenézy tisícročie, niekde sa to udialo za okamih.

Jones poukazuje na príklady domorodých kmeňov žijúcich donedávna úplne mimo civilizácie a zásadný vplyv Loga na ich formovanie. Naozaj platí okrídlené Rousseauove – človek sa rodí slobodný, ale všade je v okovách ?

Svoje závery Jones vysvetľuje Dukeovi skrze Hegelovu filozofiu Loga ako Rozumu, ktorú stavia proti Rousseaovej, Voltairovej a Newtonovej. Nevyhýba sa ani rozporovaniu myšlienok Adolfa Hitlera, ktorý pre značnú časť nacionalistického spektra predstavuje kľúčovú autoritu, hoci mnohí z nich sa to nešikovne snažia zakryť.

Čo je v dnešnej dobe nástrojom Slova, ktoré hýbe dejinami, prečo je tento nástroj dneska takmer nefunkčný a zdanlivo smeruje k zániku? Čo sa privodí národom, ktoré sa zrieknu Slova? Aké zásady nakoniec sformulovali členovia medzinárodného kongresu o identite?

Jones v tejto knihe neponúka vyčerpávajúce filozofické úvahy, zložité vysvetľovanie historických súvislostí, ale čitateľa zoznamuje so základmi jeho filozofie, načrtáva obsiahlejšie a hlbšie vysvetlenia vzťahu rasy a náboženstva z pohľadu autentického katolíckeho svetonázoru.