Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga?

 G. W. F. Hegel, The Philosophy of History (New York: The Colonial Press, 1899), p. 167.

Wilhelm Schmidt, Rassen und Voelker in Vorgeschichte und Geschichte des Abendlandes (Luzern: Verlag Josef Stocker, 1946), s. 5 (všetky preklady z nemčiny sú autorove)

E. Michael Jones. The Jewish Revolutionary Spirit and its Impact on World History (South Bend, IN: Fidelity Press, 2015), p. 14 (Prvý materiál je citáciou zdroja citujúceho pápeža, druhý bol napísaný autorom samotným).

G. W. F. Hegel, Lectures on the Philosophy of World History, Introduction: Reason in History, trans. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

E. Michael Jones, Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict between Labor and Usury (South Bend, IN: Fidelity Press, 2014), p. 1184.

Podkategórie