Tlačové vyhlásenia

Igor Cagáň, konateľ(NÁMESTOVO) Vo štvrtok 21. 2. sme doručili Generálnej prokuratúre „Oznámenie z dôvodu právnej neistoty“, v ktorom oznamujeme orgánom činným v trestnom konaní, že naša vydavateľská spoločnosť Dínom-dánom s. r. o., vydáva prekladový titul amerického autora E. Michaela Jonesa s názvom Židovský revolučných duch a jeho vplyv v dejinách s podtitulom Páchatelia Bohovraždy. Ide o prvý zväzok „štvordielneho, temer dvetisícstranového historicko-teologického opusu o dejinách spásy“. V oznámení žiadame prokuratúru o stanovisko, či tým neporušujeme zákon vzhľadom na novoprijatú definíciu antisemitizmu.

Igor Cagáň, vedúci výpravyLaudetur Iesus Christus

Moje meno je Igor Cagáň a nasledovných pár minút sa Vám budem prihovárať. Poviem Vám napríklad o tom, že pár dní dozadu odsúdili gréckeho ortodoxného kňaza alebo teda popa na 7 mesiacov žaláru s trojročnou podmienkou za to, že kázal učenie o homosexuáloch – teda sodomitoch – ktoré má Katolícka cirkev spoločné s pravoslávím. V praxi to znamená, že grécke súdy zakázali popovi kázať na tri roky pravdu evanjelia pod hrozbou trestu odňatia slobody.

U nás, na Slovensku, odporučila Národná rada Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky, aby orgány verejnej moci boli viazané vo svojom rozhodovaní definíciou antisemitizmu, ktorá medzi klasický antisemitizmus zahŕňa tvrdenie, že Židia zabili Ježiša Krista. Odsúdeniahodným sa tak už čoskoro môže stať Evanjelista sv. Ján. Alebo budú zatýkať na Veľkú noc pašiových dramatikov?