Späť do obchodu!Späť do obchodu!

Iné

Generálna prokuratúra Slovenskej republikyOdpoveď Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na naše podanie Oznámenie z dôvodu právnej ne istoty spolu s prehlásením o bezúhonnosti nášho konania pri príprave slovenského prekladu knižného titulu Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách s podtitulom Páchatelia Bohovraždy z 21. 2. 2019.

Štátny znakNárodná rada Slovenskej republiky

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti,

International holocaust rememberance alliance

In the spirit of the Stockholm Declaration that states: “With humanity still scarred by …antisemitism and xenophobia the international community shares a solemn responsibility to fight those evils” the committee on Antisemitism and Holocaust Denial called the IHRA Plenary in Budapest 2015 to adopt the following working definition of antisemitism.

Vstup do zákazníckej zóny:

Vedeli ste, že...

Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy

Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. II. Kradmá infiltrácia

Hore