Iné

Generálna prokuratúra Slovenskej republikyOdpoveď Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na naše podanie Oznámenie z dôvodu právnej ne istoty spolu s prehlásením o bezúhonnosti nášho konania pri príprave slovenského prekladu knižného titulu Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách s podtitulom Páchatelia Bohovraždy z 21. 2. 2019.

Štátny znakNárodná rada Slovenskej republiky

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti,

International holocaust rememberance alliance

In the spirit of the Stockholm Declaration that states: “With humanity still scarred by …antisemitism and xenophobia the international community shares a solemn responsibility to fight those evils” the committee on Antisemitism and Holocaust Denial called the IHRA Plenary in Budapest 2015 to adopt the following working definition of antisemitism.