E. Michael Jones. The Jewish Revolutionary Spirit and its Impact on World History (South Bend, IN: Fidelity Press, 2015), p. 14 (Prvý materiál je citáciou zdroja citujúceho pápeža, druhý bol napísaný autorom samotným).